Hereford racen

Lillegaard Hereford

Kvægracen Hereford stammer fra og har sit navn efter grevskabet Herefordshire der ligger i det sydvestlige England.

Racen omtales så langt tilbage som i 1600-tallet, hvor det nævnes at egnen har gode fededyr. I anden halvdel af 1700tallet søger en avler efter dyr med særlig gode anlæg for kødproduktion og fra omkring 1850 finder stambogsføring og systematisk avlsarbejde sted.

Det nævnes at landbrugsjorden i Herefordshire er mindre frugtbar end i andre dele af England; men da Hereford er en nøjsom kvægrace, trivedes den godt netop her.

 

Herefordracen kom i 1954 til Danmark fra England, bl. a. importeret af godsejer C. C. Scavenius, som lod store flokke af Herefordkvæg afgræsse de bakkede arealer ud mod Møns Klint. Siden er racen blevet en af de mest udbredte kødkvægsracer i Danmark.

Kød fra Herefordkvæg udmærker sig ved en høj spisekvalitet. Den gode smag skyldes en fin fedtmarmorering i selve kødet. Man kan således uden at der mistes smag skære alle egentlige fedtkanter af inden tilberedningen og dermed undgå at stegeskyen bliver fed.

Når dyrene vokser op på græsgange med en varieret flora optages forskellige aromastoffer, som også giver smag til kødet.

Lillegaards besætning er placeret i bedste klasse i overvågningen af Salmonella Dublin.