Lillegaard

Lillegaard Hereford

Lillegaard, som i dag er på ca. 40 ha. er sammenlagt af flere mindre ejendomme.

En del af markerne er udlagt med vedvarende græs. Disse arealer gødes minimalt og der har ved siden af græsset udviklet sig en varieret flora, som er naturlig for jordbunden.

På disse arealer går Lillegaards Herefordbesætning ude næsten hele året og trives godt. På grund af den varierede flora optager dyrene mange naturlige aromastoffer, der giver en karakterfuld smag til kødet.

Om vinteren tildeles ekstra foder i fodervogn stående på marken, men dyrene har også adgang til en løsdriftsstad. Hverken moderdyrene eller ungkvæget får såkaldt kraftfoder og væksten forceres ikke.

Ungkvæget tildeles om vinteren hø, der ligesom alt andet grovforder er egenproduktion.

Fra denne produktion sælges kød af ungkvæg direkte til forbrugerne.